Tarotkurs Online

Bägarsviten

Element: vatten

Känsla, intuition, drömmar och fantasi

Stjärntecken: Kräftan, skorpionen och fiskarna

I vanligkortlek: hjärter

Ess - Ess i bägare visar ofta på en ny kärleks relation, en ny spirande känsla eller intution. Ess i bägare för också med sig empati och medkänsla. Kortet kan också visa på en graviditet och barn.

Två - Två i bägare står för en harmonisk och kärleksfull relation. Det kan också visa på ett kärleksfullt möte eller att vi finner balans och harmoni känslomässigt i oss själva.

Tre - Tre bägare visar på ett glatt umgänge, tre personer på kortet firar och har trevligt tillsammans. Kortet kan visa på en tillökning i relationen som barn eller djur, kanske man flyttar ihop. Kortet visar även på att man har kommit över problem och kan ni slappna av och fira tillsammas med några goda vänner.

Fyra- Fyra bägare visar på att man för tillfället inte är intresserad av andra människor. Man vill vara själv och har ett behov av att gå inåt i sig själv och finna trygghet och balans känslomässigt. Detta kort kan visa på en mindre depression och avståndstagande.

Fem - Fem i bägare visar på en inre känslomässig konflikt. I en relation kan detta kort visa på att man inte är nöjd i relationen och man ser mer till det negativa än det positiva. I mitt tycke handlar detta kort mycket om hur man ser på situationen, bilden visar en person som står och gråter över tre utspillda bägare men ser inte åt de två som fortfarande finns där. Chanserna med detta kort finns fortfarande, gråt inte över spilld mjölk, gör ditt bästa för att förändra situationen till det bättre.

Sex - Sex i bägare står för nostalgi. Att tänka tillbaka på gamla goda tider och minnas människor ifrån svunna tider. Ofta går detta kort tillbaka till barndomen och barndomsminnen. Kortet för med sig en känslomässig frid och harmoni efter den känslomässiga konflikten i feman. Kortet viar ofta på familj och barn, kan också visa på en person som kommer tillbaka in i ens liv.

Sju - Sju i bägare visar på val och möjligheter. Kortet visar på drömmar och illusioner, att bygga luftslott. Tankarna och fantasierna kanske inte är forankrade i verkligheter utan kommer tillslut att krossas. Detta kort länkat till djävulen och månen som står för illusioner och frestelser.

Åtta - Åtta bägre visar på avsked. Man lämnar relationer, arbete eller fantasier bakom sig och går vidare. Mannen på kortet ses försvinna på en strand och det ser ut som att han har bråttom. Detta kort dyker ofta upp när någon lämnar en relation eller något liknande, personen vill inte vara med i leken längre utan ger sig av.

Nio - Nio i bägare visar på tillfredställelse, man är nöjd och belåten över hur saker och ting blev. Kortet visar också på förnöjelse och självsäkerhet, man är nöjd med sig själv och sin insats. Kärlek till sig själv och andra. En önskan går i uppfyllelse.

Tio - Tio i bägare visar på känslomässig fullbordan. Jag brukar kalla detta kort för familjelycka. det står för frig och harmoni i relationer och då främst familj och vänner. Ett lyckat projekt där det är fler inblandade. Kan också betyda bra arbets gemenskap.

Page - Page i bägare visar ofta på ett känslomässigt barn. Kortet kan också visa på den inre barnet hos dig med vattnets egenskaper. Page i bägare är intutiv och kan känna av undertoner och stömmar och agerar utifrån det. En page kan också visa på ett meddelande och då främst känslomässiga, det kan vara allt från flört till fireri.

Riddare -Riddare i bägare visar på action. Den här mannen vill ha en förändring och han kämpar för det. Kanske han vill ha en relation och uppvaktar dig med romantik. Kanske han vill att ni ska bli vänner igen efter ett gräl. Vad han nu vill ser han till att det händer. Kortet kan också visa på dessa kvaliteer hos dig eller så kan det symbolisera en man utifrån.

Dam - Dam i bägare visar på en känslosam kvinna som är i kontakt med sina känslor, hon är intuitiv och mystisk. Detta kort kan visa på en graviditet. Dam i bägare är passiv och kan vara lite utav en drama queen. Hon är bra på att lyssna på andras problem och är mycket empatisk. Hon engagerar sig i andra och bryr sig mycket.

Kung - Kung är bägare behärskar elementet vatten totalt. Han har mycket känslor men är också bra på att kontrollera dem. Som alla vattentecken är han romantisk och drömsk. Han är aktoritär och bestämmande men samtidigt känslosam. Han vill gärna ha sin familj runt omkring sig