Tarotkurs Online

Siffrornas betydelse

En viktig grund när det gäller konsten att tolka tarotkort är numerologin, förstår du numerologin så kommer du att förstå de olika korten på ett djupare plan. Varje tarotkort har en siffra och det i sig har en betydelse.

Numerologi och historik

Pythagoras (580-500 f. Kr.), den berömde filosofen anses vara numerologins grundare, mest känd är han i matematiska samanhang. Enligt honom ansågs udda tal vara manliga och jämna tal vara kvinnliga. Han ansåg även att varje siffra ifrån 1 till 9 hade sin egenskap och hans beskrivning av dessa har fortfarande stort inflytande.

Den moderna numerologin lade kabbalisterna grunden till på senare tid. Kabbalisterna sysslade och sysslar fortfarande med judisk mystik med tankar ifrån både kristendomen och islam. De hade stort inflytande under 1100 – 1400 talet i västra Europa.

Under 1500 – 1600 – talen praktiserade kristendomens motsvarigheter till kabbalisterna, de hermetiska filosoferna: astrologi, alkemi, magi och siffrornas betydelser.

Under början av 1900 talet var numerologin ett sällskapspel som senare blev behandlat mer vetenskapligt. Många moderna numerologiska system härstammar ifrån en amerikansk numerolog vid namn Dow Balliett(1847-1929).

Manligt och kvinnligt

Som jag tidigare nämnde ansåg Pythagoras att udda tal var manliga och jämna var kvinnliga, den här åsikten bygger även den moderna numerologin på.

Jämna tal står alltså för: passivitet, receptivitet, eftergivenhet och värme medan de udda talen står för: aktivitet, kyla, handlingskraft och framåtanda. Detta har inte mycket med könsroller att göra, det är mer symboliskt.

Siffrornas betydelse

1 representerar en ny början, första steget, vilja, nya idéer, kreativ kraft, potential, impulser och aktivitet. Det står för individen och egot. Skaparenergi med stor drivkraft.

Personlighet: En ledartyp och individualist som är bra på att organisera och inspirera. Det är en person som är bra på att få igång saker och händelser men kan har svårt för att samarbeta.

2 Representerar balans, relationer, harmoni, polaritet, tvåsamhet, val, stillhet och tålamod. Energin i ettan tillförs ny kraft och styrka.

Personlighet: En förstående och empatisk person som är bra på att samarbeta och kompromissa men kan vara blyg och försiktig.

3. Representerar växande, kreativitet, förändring, vänskap, syntes, oberoende. Här utökas balansen man hade i tvåan med något extra som bringar nytt liv.

Personlighet: En aktiv och social person som är mångsidig och harmonisk men kan vara ytlig.

4 Representerar fundament, disciplin, Stabilitet, stagnation,

Personlighet: En hårt arbetande och stabil person som är bra på att planera och administrera men kan samtidigt vara förutsägbar.

5. Representerar förändring, instabilitet, konflikt, stabiliteten i fyran utmanas.

Personlighet: En framåtsträvande, kvick och modig person som älskar utmaningar men som kan vara rastlösa och ha svårt för att slå sig till ro.

6. Representerar harmoni, tillfredställdhet, familj, gemenskap, bekvämlighet, skönhet, hälsa och sympati.

Personlighet: En social, vänlig och empatisk person som tyckerom att ta hand som sitt hem och andra men kan vara självbelåten.

7 Representerar visdom, personliga val, andlighet, flera val, inre växande, lärdom och uppoffringar.

Personlighet: En tankfull och intellektuell person med fantasi som behöver mycket tid för sig själv och kan uppfattas som kylig.

8 Representerar vilja, prioritering, dynamisk energi som först framåt mot fulländning och avslut.

Personlighet: En person som har ett öga för detaljer och som gillar ordning och reda. Den här personen är en riktig arbetsmyra men kan vara en dålig förlorare.

9 Representerar integration, slutet av en cykel, flexibilitet, medlidande, gratiditet, initiering, fulländning.

Personlighet: En kreativ, framgångsrik och talangfull person som är gillar omgivningens uppskattning utan att bli skrytsam.

10 Representerar fulländning och början på en ny cykel, transformation, helhet, mästra och överflöd.

Personlighet: En stabil och trygg person som har skapat sig trygghet på många plan i livet.

Fortsättningsvis lägger man ihop siffrorna:

11 Representerar utforskande, utveckling och studier. Enhet söks (1+1=2).

12 Representerar balans och större känsla för ansvar (1+2=3)

13 Representerar stabilitet (1+3=4)

14 Representerar socialt ansvar, förstånd och lösningar på konflikter (1+4=5)