Tarotkurs

Uppbyggnad

En tarotkortlek består oftast av 78 kort som är indelade i stora arkanan (hemlighet) på 22 kort och lilla arkanan på 56 kort. Den lilla arkanan består av 56 kort indelade i fyra sviter; stavar, bägare, mynt och svärd. Korten är numrerade från ess till tio och sedan finns det en page/prinsessa, knekt, dam och kung. Den stora arkanan består av 22 individuella kort som skulle kunna ses som triumfkort. Dom symboliserar olika stadier en människa går igenom på sin färd genom livet.

Stora arkanan

Den stora arkanan består av 22 kort. 22 kort som symboliserar händelser och skeenden som vi alla måste gå igenom på vår väg genom livet. När ett kort från stora arkanan dyker upp är det något som påverkar dig själsligt eller i större skala, något övergripande. Stora arkanan brukar också kallas för narrens resa, här får vi följa narrens resa genom livet. Han kallas för narren därför att han börjar sin resa så oskuldfull och tillitsfull till livet, som också vi börjar vår resa som barn. Narrens resa slutar med världen där han är i total medvetenhet om sig själv och sin plats på jorden. Han har nått en fulländning och har hittat lyckan och harmonin, det som vi också söker och vill uppnå.

Lilla arkanan 

Lilla arkanan symboliserar vardagliga händelser, inte lika övergripande som stora arkanan men nog så viktiga. Lilla arkakan är uppbyggd som en vanlig kortlek från ess till kung, den enda skillnaden är att tarotkortleken har ytterligare fyra figurkort som kallas page/prinsessa, en för varje svit. Istället för hjärter, ruter, spader och klöver har tarotkortleken; bägare, mynt/pentagram, stavar och svärd. Dessa fyra sviter representerar de fyra elementen; vatten (bägare), jord(mynt/pentagram), eld(stavar), luft(svärd).