Tarotkurs Online

Historia

Den tidigaste leken som man funnit kommer ifrån Italien och användes under 1300-talet. Eftersom dessa exemplar av kort var handmålade och mycket jobb låg bakom var det troligtvis bara förmögna personer som hade råd med en sådan lek. Leken var ofta personlig och huvudena på figurerna föreställde familjemedlemmarna, kung i bägare var oftast mannen i familjen och dam i bägare var kvinnan i familjen, barnen i familjen var oftast porträtterade som page eller riddare. Med korten spelade man ett kortspel som kallades tarok, troligtvis något man sysselsatte sig med i adeln. 

Det finns teorier om konsten att spå i symboler och bilder härstammar ifrån forna Egypten och det skulle vara länkat till vårt sätt att söka vägledning och hjälp via tarotkorten som är fulla med bilder och symboler. Var de härstammar ifrån är det ingen som riktigt vet men de var återupptäckta på 1800-talet och då utvecklades konsten att spå i tarot som vi känner den i dagens läge.

Tarotkorten är vår vanliga kortleks ursprung, det är stora arkanan och 4 pager som har tagits bort, därför ligger spådom i vanliga kort inte långt ifrån spådom med tarotkort, det fungerar på samma sätt.