Tarotkurs Online

De fyra sviterna

Lilla arkanan består alltså av fyra olika sviter som varje svit har sin mening och betydelse beroende på vilket tecken som hör till sviten sedan läggs även nummernas betydelser till och personligheter till de klädda korten. Här nedanför är en presentation av de fyra sviterna var för sig och de astrologiska aspekterna med dem.

Vatten - bägare

Bägarsviten representerar kärlek, känslor och känslolivet. Vatten är också symbolen för intuitionen. Det här är något som finns djupt inne i människan och det betyder också att olika situationer som representeras av bägarkort är något som rör en djupt inne, må det vara sorg, glädje eller besvikelse. Generellt är bägarsviten en glad och kärleksfull svit, men det finns också en del sårade känslor och svek. Sviten symboliserar väderstrecket söder och årstiden sommar. Stjärntecken som sviten representerar är; fiskarna, kräftan och skorpionen, alla vatten tecken. 

Jord - mynt/pentagram

Myntsviten representerar det materiella som pengar, ekonomi, företag, handel och arbete. Förmågan att förvandla arbete till något som växer och ger frukt. Förmågan att ha tålamod, stå ut i längden och inte ge upp i det man har företagit sig, man slutför projektet. Myntsviten representerar årstiden höst (skördetid då skörden är mogen) och väderstrecket väster. Stjärntecken i jord är; Oxen, Jungfrun och Stenbocken. 

Eld - stavar

Stavsviten står för kreativitet, ambition, växande, inspiration och handlingskraft. Detta är ren och stark energi som kommer inifrån människan, en inre glöd. Stavsviten innehåller en kraftfull passion och ambition, man vet vad man vill och går på det med hela sin kropp och själ. Stavsviten står för våren (då allt spirar och växer, knoppar brister) och väderstrecket öster. Stjärntecken i eld är; Väduren, Lejonet och skytten. 

Luft - svärd

Svärdsviten står för tanken, intellektet, attityder, rationalitet och åsikter. Denna svit innehåller tankens och intellektets kraft som är stark och kan användas till både gott och ont. Tanken och intellektet måste också balanseras av ande och känsla, annars har denna svit en tendens att bli kall och grym. Svärdssviten representerar vintern (kyla) och väderstrecket norr. Stjärntecken i luft är; Tvillingarna, vågen och vattumannen.