Tarotkurs Online

 

Övningar


Att lära sig att tolka tarotkort kräver en del träning men med mycket enkla medel kan du komma långt. Det du behöver för de här uppgifterna är en tarotkortlek och något att anteckna med. Det finns många olika sorters tarotkortlekar, ta den som känns rätt för just dig. Det finns inga rätt eller fel när du tolkar tarot, det gäller att finna din personliga tolkning för varje kort. Till dess att du finner sitt eget språk kan du låna tolkningarna du finner här på Tarotesset. Här följer uppgifter du kan använda dig av för att lära känna din tarotkortlek:


1. Dra ett kort för dagen och studera kortet närmare och ställ dig frågorna:
Vad föreställer det?
Vad är som händer i kortet?
Vilka symboler finns där?
Vilken siffra har kortet?
Vilken färg/färger dominerar?
Och slutligen, om du sammanställer dina svar: vad tyder kortet på i helhet?

2. Ställ en fråga och dra ett kort.
När du har bekantat dig lite närmare med din lek kan du fortsätta med att ställa en fråga och dra ett kort. Samma gäller nu som i tidigare uppgift att studera kortet men också ta in vad för svar det kan tänkas bli på din fråga. Om du känner dig osäker så titta i en bok eller häftet du fick med dina tarotkort som hjälp på traven.

3. dra ett kort för en vän.
 Att dra ett kort för en vän du känner och litar på kan vara ett mycket roligt sätt att lära känna din tarotkortlek. Låt vännen ställa en fråga och dra ett kort. Som tidigare, ge det en lite stund att studera kortet och ta in eventuella känslor och förnimmelser som kommer till dig och samla ihop informationen och ge din vän svaret.

4. Lägg en enkel stjärna
När du känner att du vill gå vidare kan du börja lägga en liten stjärna. Det finns en mycket enkel stjärna på tre kort som representerar perspektiven: dåtid, nutid och framtid. Ställ en fråga du önskar ha svar på och lägg ut tre kort efter varandra och tolka. Det är bra att även anteckna dina tolkningar och kan på så sätt också gå tillbaka och läsa flera gånger.
5. Fortsätt att prova på olika stjärnor.

Under stjärnor hittar du olika varianter på stjärnor som du kan prova på. Övning ger färdighet.


Lycka till!